تایپ تی


ترموکوپل تايپ تي (T):

ترموکوپل تايپ T ازدو الياژ مس (CU) ومس نيکل (Cu-Ni) تشکيل شده است.
قطب مثبت آن (TP) از 99.95% مس خالص با رسانايي الکتريکي بالا , مقدار نا چيزي اکسيژن در مجموع حدود 0.1% ناخالصي ميباشد.
قطب منفي آن (TN) شامل حدود 55% مس , 45% نيکل و مقدار کمي, حدود 0.1% کوبالت , اهن و منگنزاست.


تاريخچه:

اولين جدول مرجع دقيق براي ترموکوپل تايپ T در سال 1938 ايجاد شد.
محدوده دمايي قابل استفاده براي تايپ T از C º270- تا C º 400+ ميباشد, وميلي ولتي برابر با 6.258- تا 20.872+ توليد ميکند.
براي جلوگيري از اکسيد شدن اين ترموکوپل بهتر است در محيط خلا يا اتمسفرخنثي استفاده شود.
توصيه ميشود در دماهاي بالا و اتمسفرحاويه گوگرد استفاده نشود.

محدوده دما و خطا ترموکوپل تایپ تی

استاندارد رنگ سیم ترموکوپل تایپ تی

مشخصه میلی ولت / دما تایپ تی


دمای
400+ تا 170+
درجه سانتیگراد
دمای
160+ تا 270-
درجه سانتیگراد