تایپ ار

ترموکوپل تایپ ار (ٍR):

ترموکوپل تایپ R از دو آلیاژ پلاتین (PT) و آلیاژ پلاتین , 13% رودیوم (PT-13%RH) تشکیل شده است.
قطب منفی آن (RN) از جنس پلاتین خالص با درجه خلوص 99.99% تشکیل شده است.
قطب مثبت آن (RP) از آلیاژی با سنت معین از عناصر رودیوم و پلاتین ساخته میشود. که پلاتین خالص با 13% از رودیوم خالص ترکیب میشود.


تاریخچه

محدوده دمایی قابل استفاده برای تایپ R از C˚50- تا دمای ˚C1768+ که همان دمای ذوب پلااتین میباشد. که در این درجه میتوان به مدت کوتاهی از این ترموکوپل استفاده کرد. برای استفاده طولانی مدت توانایی اندازه گیری تا دمای C˚ 1300 را داراست.
برای ستفاده از این ترموکوپل در محیطهایی با اتمسفر کاهنده , بخار فلزات و بخارهای خورنده , آرسینک , فسفر یا گوگرد بایستی از غلاف های محافظ غیر فلزی استفاده شود. معمولآ از غلافهای سرامیکی خاص استفاده می شود.
محدوده دما و خطا ترموکوپل تایپ ار

استاندارد رنگ سیم ترموکوپل تایپ ارمشخصه میلی ولت / دما تایپ اردمای
1760+ تا 1350+
درجه سانتیگراد

دمای
1340+ تا 870+
درجه سانتیگراد

دمای
860+ تا 390+
درجه سانتیگراد

دمای
380+ تا 50-
درجه سانتیگراد