پرینت

  تایپ کا

  ترموکوپل تايپ کا (K):

  ترموکوپل تايپ K از دو الياژ نيکل وکروم(Cr-Ni) ونيکل (Ni) تشکيل شده است.
  قطب مثبت آن (KP) از 89%تا90% نيکل و9%تا9.5% کروم و 0.5% سيلسيوم و آهن و مقاديرناچيز از عناصر مثل کربن, منگان , کبالت و نيوب ساخته ميشود.
  قطب منفي آن (KN) از 99%تا 96% نيکل و1% تا 1.5% سيلسيوم و 1% تا 2.3% آلومينيوم و1%تا 3.2% منگان و 0.5% کوبالت ومقدار ناچيزي از فلزات مثل آهن , سرب ومس شناخته ميشود.
  تايپ K نسبت به واکنشهاي شيميايي مقاومت خوبي دارد و همچنين رسانايي گرمايي کم و مقاومت بالايي در برابر خورندگي در محيط هاي مرطوب با دماي کم دارد. در دماي بالا در برابر اکسيداسيون در مقايسه با انواع E,J,T مقاومت بيشتري دارد.

  تاريخچه:

  تايپ K در سال 1906 به وجود امد و نخستين بار آلياژ کروم در مقابل آلومينيوم شناخته شد.
  شرکت هوسکين تا سال 1960 توليد کننده انحصاري اين ترموکوپل در آمريکا بود.
  اولين جدول مرجع براي اين نوع ترموکوپل در سال 1935 منتشر شد.
  محدوده دمايي قابل استفاده اين ترموکوپل
  Cº 1372+ تا Cº 270- ميباشد و ميلي ولتي برابر با 6.458- تا 54.886+ توليد ميکند.
  محدوده دما و خطا ترموکوپل تایپ کا

  استاندارد رنگ سیم ترموکوپل تایپ کا


  مشخصه میلی ولت / دما تایپ کا  دمای
  1370+ تا 1120+
  درجه سانتیگراد

  دمای
  1120+ تا 650+
  درجه سانتیگراد

  دمای
  640+ تا 170+
  درجه سانتیگراد

  دمای
  160+ تا 270-
  درجه سانتیگراد