تایپ جی

ترموکوپل تایپ جی (J):

ترموکوپل تایپ J از دو الیاژ آهن (FE) در مقابل الیاژ مس - نیکل (CU NI) تشکیل شده است.
قطب مثبت آن (JP) حاوی آهن با درجه خلوص 99% و مقداری از ناخالصی های چون کربن , کروم , مس , منگنز , نیکل فسفور سلیسلیوم و گوگرد است.
قطب منفی آن (JN) که به کنستانتن معروف است شامل حدود 55% مس مقدار کمی, یعنی حدودآ 1/0% کوبالت , آهن , منگنزاست.


تاریخچه


برای اولین بار شخصی به نام Lindek در سال 1892 امکان استفاده از آهن در مقابل آلیاژ مس - نیکل را به دست آورد.
ترموکوپل تایپ J در محدوده هایی -C˚ 180 تا C˚750 قابل استفاده میباشد و میلی ولتی برار +42.919 تا -80.95 تولید میکند.
برای جتوگیری از اکسیداسیون بهتر است در در میحط خلآ یا اتمسفر خنثی استفاده شود.

محدوده دما و خطا ترموکوپل تایپ جی

استاندارد رنگ سیم ترموکوپل تایپ جی
مشخصه میلی ولت / دما تایپ جیدمای
1200+ تا 730+
درجه سانتیگرا
د
دمای
720+ تا 240+
درجه سانتیگراد
دمای
230+ تا 210-
درجه سانتیگراد