تایپ دی

ترموکوپل تایپ دی (D):

ترموکوپل تایپ D از دو آلیاژ تنگستن و 3%رنیوم (W-%3Re) و تنگستن و25% رنیوم (W-%25Re) تشکیل شده است.

قطب مثبت آن (DP) از آلیاژ تنگستن با 2.90% رنیوم تشکیل شده است.

قطب منفی آن (DN) از آلیاژ تنگستن با 25% رودیوم تشکیل شده است.

این تایپ به دلیل دارا بودن رنیوم و تنگستن که بالا ترین درجه ذوب در جدول تناوبی عناصر را دارا هستند و مقاومت بالایی در برابر حرارت دارند در دماهای بالا از ان استفاده میشود.

محدوده دمایی قابل استفاده برای تایپ D از 0ºC تا 2320ºC میباشد.

محدوده دما و خطا ترموکوپل تایپ دی

استاندارد رنگ سیم ترموکوپل تایپ دی
مشخصه میلی ولت / دما تایپ دیدمای
2300+ تا 0
درجه سانتیگراد