تایپ سی

تایپ سی (C) :

ترموکوپل تایپ C از دو آلیاژ تنگستن و 5%رنیوم (W-%5Re) و تنگستن و26% رنیوم (W-%26Re) تشکیل شده است.

قطب مثبت آن (CP) از آلیاژ تنگستن با 4.80% رنیوم تشکیل شده است.

قطب منفی آن (CN) از آلیاژ تنگستن با 26% رودیوم تشکیل شده است.

این تایپ به دلیل دارا بودن رنیوم و تنگستن که بالا ترین درجه ذوب در جدول تناوبی عناصر را دارا هستند و مقاومت بالایی در برابر حرارت دارند در دماهای بالا از ان استفاده میشود.

محدوده دمایی قابل استفاده برای تایپ C از 0ºC تا 2320ºC میباشد.

محدوده دما و خطا ترموکوپل تایپ سی

استاندارد رنگ سیم ترموکوپل تایپ سی
مشخصه میلی ولت / دما تایپ سی

دمای
2300+ تا 0
درجه سانتیگراد