تایپ بی

ترموکوپل تایپ بی (B):

ترموکوپل تایپ B از دو آلیاژ پلاتین و 6%رودیوم (Pt-%6Rh) و پلاتین و30% رودیوم (Pt-%30Rh) تشکیل شده است.
قطب مثبت آن (BP) از آلیاژ پلاتین با 29.2% رودیوم تشکیل شده است.
قطب منفی آن (BN) از آلیاژ پلاتین با 6.12% رودیوم تشکیل شده است.


تاریخچه:


در اوایل دهه 1950 توسط شرکت دگوسا در هاناوا و آلمان اختراع شد و در آنجا به عنوان Pt-Rh18
نامگذاری شد.توابع و جدول مرجع این نوع ترموکوپل توسط ابرووسکی وپرینس در آزمایشگاه دگوسا, در سال 1962 تهیه شد.

محدوده دمایی قابل استفاده برای تایپ B از 0ºC تا 1970ºC برای مدت زمان کوتاهی ولی بصورت پیوسته و طولانی میتوان ان را در دمای 1700ºC استفاده کرد. نقطه ذوب (Pt-6%Rh) تا دمای 1820ºC ثبت گردیده است.


محدوده دما و خطا ترموکوپل تایپ بی

استاندارد رنگ سیم ترموکوپل تایپ بیمشخصه میلی ولت / دما تایپ بیدمای
1820+ تا 1450+
درجه سانتیگراد

دمای
1440+ تا 960+
درجه سانتیگراد

دمای
950+ تا 480+
درجه سانتیگراد

دمای
470+ تا 0
درجه سانتیگراد