سنسورهای دما

سنسورهای حرارتی

سنسورهای حرارتی و  متعلقات آن را می توان در سه دسته اصلی قرارداد:

·         ترموکوپل

·         سنسورهای مقاومتی

·         قطعات

هریک از سنسورهای دما دارای ویژگی هایی خاص می باشد که بسته به نوع کاربرد مورد استفاده قرار می گیرد. در زیر می توانید محصولات مختلف گروه صنعتی سلیم را در شاخه های مختلف ملاحظه فرمایید.


Powered by PARS DATA