محصولات

 سنسور حرارتی  Sensors

ترموکوپل Thermocouple

تاریخچه ترموکوپل تایپ ترموکوپل
سفارش کالا
اطلاعات فنی تر موکوپل


ار تی دی RTD
 معرفی ار تی دی

 سفارش کالا


ترموول Thermowell
 
سفارش کالاقطعات Accessories
سفارش کالا


سیم Thermocouple Cable
کد رنگ سیم

عایق سیم
 جداول استاندار کابل


خدمات آزمایشگاهی
کالیبراسیون


هیتر   Heater المنت فشنگی  Cartridge
 اسپانیا ( PSCO )


 اطلاعات فنی


المنت کویل هیتر  Coil Heater
اسپانیا ( PSCO )


 اطلاعات فنی


المنت نازل ایزوله  Nozzel
اسپانیا ( PSCO )


 اطلاعات فنی


المنت تسمه ای   Band Heater
المنت تسمه ای


 اطلاعات فنی


المنت میله ای  Tubular Heater
المنت میله ای


 اطلاعات فنی

المنت سیلیکونی  Silicon Heater
المنت سیلیکونی


 اطلاعات فنی