پرینت

  ترموول چیست

  ترموول میله ای سرامیکی

  توضيح درباره غلاف های سرامیکی :

  غلاف های سرامیکی از نظر فیزیکی مقاومت پایینی دارندو در مواردی کاربرد دارند که دما بیش از 1200C و محیط دارای مواد شیمیایی و خورنده باشد.

  از عوامل شکستگی در اینگونه غلاف ها تغییرات ناگهانی دما می باشد، در این شرایط معمولا از یک پوشش خارجی و یا لوله فلزی بر روی این غلاف ها استفاده می شود تا کمتر دچار آسیب شوند.
  غلاف های سرامیکی مطلبق با استاندارد در دو نوع KER 610 و KER 710 می باشد.


  توضيح درباره غلاف های فلزی:

  لوله های فلزی تحمل فشار بالا و دمایی تا 1200 C را دارند،البته تاثیر مواد شیمیایی را نباید نادیده گرفت، در این شرایط غلاف هایی هم وجود دارد که ساختار آلیاژی آنها در برابر مواد شیمیایی و خورندگی از پایداری بهتری برخوردار می باشند.باید توجه داشت با افزایش دما امکان تسریع واکنش های شیمیایی و متعاقب آن سرعت خورندگی در غلاف افزایش می یابد.