تاریخچه ترموکوپل ها

تاریخچه ها


ترموکوپل تايپ کا (K):

تايپ K در سال 1906 به وجود امد و نخستين بار آلياژ کروم در مقابل آلومينيوم شناخته شد.
شرکت هوسکين تا سال 1960 توليد کننده انحصاري اين ترموکوپل در آمريکا بود.
اولين جدول مرجع براي اين نوع ترموکوپل در سال 1935 منتشر شد.
محدوده دمايي قابل استفاده اين ترموکوپلº C270- تا Cº 1372+ ميباشد و ميلي ولتي برابر با 6.458- تا 54.886+ توليد ميکند.
ترموکوپل تایپ جی (J):

تايپ J برای اولین بار شخصی به نام Lindek در سال 1892 امکان استفاده از آهن در مقابل آلیاژ مس - نیکل را به دست آورد.
ترموکوپل تایپ J در محدوده هایی -C˚ 180 تا C˚750 قابل استفاده میباشد و میلی ولتی برار +42.919 تا -80.95 تولید میکند.
برای جتوگیری از اکسیداسیون بهتر است در در میحط خلآ یا اتمسفر خنثی استفاده شود.
ترموکوپل تايپ تي (T):


اولين جدول مرجع دقيق براي ترموکوپل تايپ T در سال 1938 ايجاد شد.
محدوده دمايي قابل استفاده براي تايپ T از C º270- تا C º 400+ ميباشد, وميلي ولتي برابر با 6.258- تا 20.872+ توليد ميکند.
براي جلوگيري از اکسيد شدن اين ترموکوپل بهتر است در محيط خلا يا اتمسفرخنثي استفاده شود.
توصيه ميشود در دماهاي بالا و اتمسفرحاويه گوگرد استفاده نشود.
ترموکوپل تایپ ار (ٍR):


محدوده دمایی قابل استفاده برای تایپ R از C˚50- تا دمای ˚C1768+ که همان دمای ذوب پلااتین میباشد. که در این درجه میتوان به مدت کوتاهی از این ترموکوپل استفاده کرد. برای استفاده طولانی مدت توانایی اندازه گیری تا دمای C˚ 1300 را داراست.
برای ستفاده از این ترموکوپل در محیطهایی با اتمسفر کاهنده , بخار فلزات و بخارهای خورنده , آرسینک , فسفر یا گوگرد بایستی از غلاف های محافظ غیر فلزی استفاده شود. معمولآ از غلافهای سرامیکی خاص استفاده می شود.
ترموکوپل تایپ اس (ٍS):

ترموکوپل تایپ S تقریبا یک صده قبل توسط Le Chatelier مورد تحقیق قرار گرفت ، او به این نتیجه رسید که ترموکوپل تایپ S به دلیل مقاومت در دماهای نسبتا بالا کاربدهای کارسازی در علم داراست.
اولین جدول مرجع برای این ترموکوپل در امریکا و در سال1910 منتشر گردید
ترموکوپل تایپ بی (B):

در اوایل دهه 1950 توسط شرکت دگوسا در هاناوا و آلمان اختراع شد و در آنجا به عنوان Pt-Rh18
نامگذاری شد.توابع و جدول مرجع این نوع ترموکوپل توسط ابرووسکی وپرینس در آزمایشگاه دگوسا, در سال 1962 تهیه شد.

محدوده دمایی قابل استفاده برای تایپ B از 0ºC تا 1970ºC برای مدت زمان کوتاهی ولی بصورت پیوسته و طولانی میتوان ان را در دمای 1700ºC استفاده کرد. نقطه ذوب (Pt-6%Rh) تا دمای 1820ºC ثبت گردیده است.ترموکوپل تایپ ان (N):

ترموکوپل تایپ N در اواسط دهه 1960 و اوایل 1970 کشف شد که ترکیب الیاژ آن در طول زمان تغییر کرد و گسترش یافت.
محدوده دمایی قابل استفاده برای تایپ N از C ̊ 270- تا C ̊ 1300+ میباشد و میلی ولتی برابر 4.345-تا 47.513+ تولید میکند.
توصیه میشود در محیطی با اتمسفر خنثی و هوای تمیز استفاده شود و همچنین نباید در محیط هایی حاوی گوگرد, اتمسفر کاهنده واکسید کننده ی متغیر استفاده شود.