هد دار سرامیکی • 1- قابل ساخت در تایپهای K, N, S, R, B
 • 3- جنس هدها از آلومینیوم و استیل و باکالیت می باشد
 • 4- جنس لوله حفاظت کننده ( SUPPORT) از استیل 304 می باشد.
 • 5- قابل ساخت در حالت های تک Single ، دوبل Duble
 • 6- جنس غلاف سرامیکی از آلومینای %99/9 - %97 - %95 - %85 و ... می باشد.
 • 7- ضخامت لگ های سنسوردر تایپ های R ,S ,B %30, %35, %50 می باشد و در تایپ های N ,K 3mm, 2mm, 1/5mm می باشد.
 • 8- قطر غلاف سرامیکی در قطرهای6,8,10,12,15,17,20,22,24,26 قابل ساخت می باشد.
 • 9- طول غلاف سرامیکی و لوله محافظت کننده بنا به درخواست سفارش دهنده قابل ساخت خواهد بود.
 • 10- امکان استفاده از امکاناتی مانند فیتینگ، فلنچ روی لوله حفاظت کننده وجود دارد.
 • 11- بازه دمایی قابل استفاده با توجه به تایپ های سنسور از +800تا +1650 درجه سانتیگرادمی باشد
 • 12- قابلیت استفاده از ترمینال سرامیکی و ترنسمیتر بنا به درخواست مصرف کننده
Powered by PARS DATA